Kronrørsvinkel og efterløb !!


Om kronrørsvinkel og efterløb
kan der tales meget og længe !!

På billedet herover ses en færdig cykel.
Kronrørsvinkelen er den vinkel som kronrøret har i forhold til underlaget.
En vinkel på 70 grader er almindeligt vedtaget som passende -
....men lidt mere realistisk er at opmåle
den forgaffel man har tænkt sig at bruge,
....eller lave en forgaffel efter eget hoved!

Dette billeder viser en cykel hvor vi ved hjælp af et
hjælpeværktøj søger at afsætte KRONRØRSVINKLEN
på 70 grader på firkantrøret.

Som før sagt - 70 grader i forhold til vandret

Forudsætninger:
1.
Baghjul med oppumpet dæk er monteret i stellet.
2.
Forhjulet med oppumpet dæk er monteret i forgaflen.
3.
Kronrør med lejeskåle og kugleringe er monteret på forgaffel.
4.
Forgaffelenheden incl. hjul holdes fast på siden af firkantrøret
på det sted hvor gennemboringen ønskes.
5.
Kronrøret skal kun sættes 4-5 mm igennem firkantrøret
kun lige nok til at nederste lejeskål kan gå fri af stellet.
Bemærk.
Alt over 5 mm betyder at pedalerne kommer unødvendig højt op!


Hjælpeværktøj !

Hjælpeværktøjet til at finde vinklen består af:

Ståltråd og kartonstykke.

1.
60 cm ståltråd, øverst et øje, nederst et par
møtikker som kontravægt.
2.
På et stykke pap tegnes en vinkel på 20 grader.
Langs stregen på vinklens ene side skæres fri.
3.
Igennem vinklens spidse hjørne stikkes et søm.
4.
Ståltråden snos om sømmet og gøres fast så den
følger kanten af vinklen modsat den friskårne kant.
5.
Ståltråd og kontravægt sørger for lodret
-den friskårne side som sigtelinie.Hul til kronrøret bores med et kopbor.
Til et 35mm kronrør bruges selvfølgelig et 35mm kopbor!
Men bedst er dog et SLIDT eksemplar, (evt. et 34 mm bor)
da hullet eller let bliver for stort.

Centrum afmærkes meget omhyggeligt midt på røret (kørnerprik)

Der bores FRA BEGGE SIDER !

-og først med et 3mm bor.

HUSK!
Med kopboret bores fra begge sider
og vinkelret på !!
Fordi det er svært at styre, men ikke mindst
fordi kopboret vil lave ULYKKER, hvis det ikke
arbejder vinkelret på materialet !!


Efterløb

Billedet af den røde cykel.
Den opstillede hjælpevinkel viser kronrørsvinklen i forhold til underlaget

En tænkt linie igennem kronrørets center.
En lige så tænkt linie fra hjulets center til underlaget.

Den målte afstand imellem disse to punket er EFTERLØBET.

En KRONRØRSVINKEL på 70 grader og et efterløb på 50 mm er meget brugt

Tommelfingerregel:
Med samme vinkel:
- vil en LIGE forgaffel give et LÆNGERE efterløb
- og en gaffel med BUE vil give KORTERE efterløb.

Men mål selv efter ud fra den aktuelle kronrørsvinkel og forgaffelbøjning.Webmaster: Mogens Skov, Benediktes Allé 12, 5250 Odense SV. E-mail:
mogens.skov@dsa-net.dkTlf 299 399 12