KRANK

Cyklens forende med pedalaksel og stelrør for forreste gearHusk !

Forstel, d.v.s. længden på firkantrøret
færdiggøres tidligst når sædet er monteret.

Man kan da ved at sidde på cyklen, bestemme
afstanden til pedalerne!Forenden består af både krankrør og røret der skal holde
skifteren for forreste gear.

Røret til gearskifteren skal almindeligvis være 28mm
i diameter.
I enkelte tilfælde kan diameteren være 32mm
(mouintain bike) så pas på inden du går i gang !!


Krankrør - tilpasning

Til overmål er gevindet i krankrøret henholdsvis et
højreskråret og et venstreskåret.

Huskereglen for de to gevind er følgende :


Kædeside
højre side (fast lejeskål) = venstregevind = skrues på mod uret

I venstre side = højregevind (kugleskål har løs kontraring)


Som det første begynder man med at fjerne alle grater
på kanter og ved gevind på det nye krankrør.

Første bruges fil og dernæst slibes udvendige overflad
blank og ren med smergellærred / sandpapir,
så firkantrør og krankrør ved sammenlodning får størst
mulig berøringsflade, både ved rundinger og ved krankrørets
langsider.

Resultatet skal være sådan, at afstanden de to
komponeneterimellem, ingen steder er mere end et hårsbredde.
af hensyn til det bedste resultat ved lodning.
Og så skal firkantrør og krankrør være
vinkelret på hverandre!!Krankrøret hårdloddes (slaglod) fast, inden rør for gear kan tilpasses.


Gevind !
Er der ikke noget med venstre- og højre??

Helt rigtig! På alle cykler lavet efter engelsk tradition
-og det er de fleste, er der omkring krankaksel og pedaler en
skøn kombination af højre- og venstregrevinder!

Pedal:
Højre pedal - højregevind
Venstre - venstregevind

Enkelt, ikke !

Krank:
- det samme (bare omvendt !!):
Højre side: venstregevind
Venstre side: højregevindRør for FORRESTE GEARSKIFTERSkal være ca 200 mm langt og altså 28 mm i diameter.

Rørets længde er meget afhængig af forskifterens type
Som det kan ses af tegningen, har røret til
gearskifteren en vinkel i forhold til kæden.

Vinklen skal være 55 til 60 grader
Bemærk! - at det er i forhold til kæden!.For at give gearskifteren den bedst mulige funktion
skal røret center pege mod krankakslens center!Hvorfor?

Skulle kæden kun køre på de to største tandhjul
er vinklen nærmest underordnet.
Men da kæden også skal kunne "nå ned" til
det mindste tandhjul (her kun tegnet det
største tandhjul) skal gearskifteren
(dvs. røret) hælde ret langt bagud.VIGTIGT! Hårfin pasning giver eminente lodninger!

Bliv ved til det passer - det giver en forfærdene
god øvelse til de resterende tilpasninger.


Webmaster: Mogens Skov, Benediktes Allé 12, 5250 Odense SV. E-mail:
mogens.skov@dsa-net.dk