Sæde
Sædet laves af krydsfiner.
Birkekrydsfiner.
To lag på hver 4mm.
Bøjes ved hjælp af varmt vand.

Bredde på 240mm og en længde på 800mm er passende
råmål. Heraf skal sædedelen være ca 210mm lang.

Inden man saver, skal man sikre sig at fiberretningen
i fineren kommer til at gå på langs af krydsfineren på
sædets bagside.

Inden man bøjer fineren, skal man have
forberedt den opspænding, hvor finer og lim skal tørre.

I den simple udgave bruges arbejdsbordet
og nogle stykker træs der sammenskrues til at en trekant.
Trekanten bruges til at understøtte og til at fastspænde
sædedelen i en vinklen på 130 grader, i forhold til rygdelen
der lægges fladt på arbejdsbordet.

NB! En meget vigtig detalje. Bøjes fineren for meget
eller bøjes over en skarp kant vil der med stor sikkerhed
opstå et brud i rundingen.
En radius på 20 - 30mm er minimum.
Dette opnås lettest ved kun at bruge håndkraft og evt. en
tung byrde til at holde fineren nede i det varme vand.


Bøjning
De to stykker krydsfiner bøjes på en gang.
Finerstykket med langsgående fibre lægges nedad. på det andet
stykket laves en streg der hvor der skal bøjes.
Begge stykker bøjes samtidig.

Håndvasken eller lignende fyldes fra den varme hane
(50-60 grader varmt).

Stregen på finerstykkerne holdes under den langsomt løbende hane og efter ca. 10 min. kan man lidt efter lidt begynde,
at bøje/trykke fineren ned i vandet.
En tung byrde kan evt. sættes på, men bøj kun med håndkraft
efterhånden som træet bliver blødt!
Efter yderligere nogen tid bøjes træet i en vinkel på 125grader.

Træet aftørres for vand.
Smøres med hvid snedkerlim og stykkerne
sammenspændes så godt som mulig, især i runding.
Rygdelen lægge på en plan flade og limdelen sammenpresses
med alt det tungeste men kan finde.
Sædedelen sammenspænde med oven-nævnte træklods. Vær omhyggelig med
at de to finerplader også presses tæt sammen i bøjningen mellem sæde og ryg!
Holdes i facon indtil limen er tør.
Sædepolstring.
Første når cyklen er afprøvet og sædet sidder helt rigtigt, er det
tiden at polstre. Beklædes med to lag liggeunderlag på rygdel og tre
lag på sædedel.
Ligeledes kan man opbygge støtte i lænd og ved skuldre,
ved først at lægge mindre stykker ind under dæklagene. I de to nederste
lag udskæres huller, diameter 30 til 40mm, lige hvor bækken-knoglerne
trykker på sædet. Kun det øverste dæklag føre ubrudt igennem. Limes med
kontaktlim eller dobbeltsidet tæppetape. Burretape kan også bruges
- en stor fordel da man derved kan komme til at opbygge sædet ved lænd
og skuldre.

Webmaster: Mogens Skov, Benediktes Allé 12, 5250 Odense SV. E-mail:
mogens.skov@dsa-net.dk
Tlf: 299 399 12